شوراهای مردمی کهمرد: ما اجازه نمی دهیم نادرخان ولسوال کهمرد برکنار و جایش کسی که از مردم ما نیست گماشته شود

گزارش: توفیق الله حبیبی

پس از خبر تبدیلی شریف امین یار ولسوال صیاد سرپل به ولسوالی کهمرد بامیان اعتراضات مردمی گسترده ای شکل گرفته است. در کهمرد دو قوم تاجیک و پشتون زندگی دارند، آنان به گونه وسیع از حقوق شان از جمله حقوق سیاسی شان محروم نگهداشته شده است، انکشاف ناچیز و تبعیض در حضور سیاسی مردم، شکایت ها و تظاهرات های زیادی را به همراه داشته است.
در واکنش به این اقدام حکومت محلی و ارگان های ت محلی شوراهای مردمی ولسوالی کهمرد در پی مخالفت های ایجاد شده نیز ابراز داشته اند، داود مردای معاون شورای مردمی کهمرد می گوید که مردم دیگر اجازه حذف قومی و سیاسی شان را نخواهد و حکومت محلی کسی را بالای مردم به زور خلاف مناسبات قومی کهمرد حاکم نمی تواند. افزود در صورت گماشته نشدن نادرخان دوباره به وظیفه اش، مردم تصمیم خواهند گرفت و مسولیت آن با حکومت خواهد بود.

FB_IMG_1505993764315
داوود مرادی، معاون شورای مردمی

معراج الدین وفا کهمردی ریس شورای جوانان کهمرد نیز مخالف شدید مردم را نسبت به تبدیلی ولسوالی صیاد سرپل به کهمرد ابراز داشته و از اعتراض های مدنی خبر می دهد.

IMG_20160204_104609
نمایندگان شورای ولایتی و مردم

شهروندان کهمرد می گوید مشارکت حق ماست و حذف قونی و سیاسی، جنایت در مقابل قانون اساسی است که برای مردم پذیرفتی نیست. جنبش عدالت خواهی به عنوان یک جریان مردمی ودادخواه پیش از این نیز تظاهرات های مردمی را در کابل، بلخ و بامیان   علیه سیاست حذف و تبعیض حکومت محلی بامیان راه اندازی نموده بود. یک منبع می گوید قومندانی امنیه کهمرد از تامین امنیت تظاهرات مردم نیز ابا ورزیده و مسولیت نپذیرفته است.

Advertisements

مردم مخالف برکناری نادر خان سرپرست ولسوالی کهمرد بامیان استند

 

پس از آن که گفته می شود سرپرست ولسوالی کهمرد نادر خان برکنار و به جایش شریف امین یار ولسوال صیاد سرپل گماشته شده است. مردم به شدت مخالف برکناری سرپرست ولسوالی کهمرد ولایت بامیان می باشند.

 

۲۰۱۷۰۹۲۰_۱۸۳۹۰۸

گردهم آیی مردم کهمرد، انداب

جنبش عدالت خواهی تاجیکان و پشتون های بامیان بارها خواستار پایان سیاست حذف در بامیان شدند، جنبش مشارکت مردم را در حکومت محلی در حد بسیار ناچیز دانسته خواستار مشارکت شهروندان تاجیک و پشتون بامیان در حکومت محلی به گونه واقعی آن شدند. محی الدین فرهمند مسول جنبش عدالت خواهی از حکومت مرکزی خواست تا خواست مردم را پذیرفته، تبعیض و سیاست حذف حکومت محلی را متوقف کند.
پیش از این نیز شهروندان بامیان از تمام اقوام و احزاب طی اعتراض ها و بر افراشتن خیمه های عدالت خواهی پیش روی ساختمان ولایت و شورای ملی افغانستان خواستار پایان انحصار قدرت به دست حزب محمد کریم خلیلی و معرفی والی به خواست مردم شدند.
مولانا دور محمد نیازی کهمردی عضو جنبش عدالت خواهی می گوید؛ ما آماده ایم تظاهرات های گسترده را علیه این تصمیم که دوام حذف سیاسی مردم ماست، راه اندازی نمایم. وی افزود مردم کهمرد خواستار دوام کار نادر خان سرپرست ولسوال کهمرد استند.

 

 

مردم غندک و جلمیش: تبعیض حکومت محلی بامیان در بخش معارف و انکشاف را متوقف کنید

مختار احمد مدقق
تبعیض و نابرابری مساله ای است که همه روزه بخش عمده ای شکایت ها و اعتراض ها را در صفحه های اجتماعی در ولایت بامیان بر انگیخته است.
دره شکاری ولسوالی شیبر یکی از مناطقی است که در پانزده سال گذشته انکشاف و بازسازی تقریبا صرف بوده است، در بودجه سال ۱۳۹۶ برای این منطقه وسیع از ۳۶پروژه هیچ پروژه ای در نظر گرفته نشده است.
شهروندان این منطقه می گویند، که در حکومت محلی هیچ مشارکتی ندارند و معارف ولایت بامیان نه تنها توجه لازم ندارد بلکه در مکتب ها و مدرسه های این منطقه کوشش های وجود دارد تا بسته شود.
بیشتر از صد معلم معاش سال۱۳۹۴ شان پرداخته نشده و معاش معلمان بیست مکتب و مدرسه از شش ماه سال جاری نیز اجرا نگردیده است. بر اساس معلومات نشریه بامیکا نتایج بعد از ۱۳۹۴ مکاتب های این منطقه  عمدا از سوی ریاست معارف و حکومت محلی تا حالا اجرا نشده است.

۲۰۱۷۰۹۱۹_۱۲۲۸۱۷
مکتب دهن کنگور غندک که سقف ویران و دیوارهای مخروب دارد

اکثر مکتب ها فاقد ساختمان مناسب بوده و در مواردی مردم خود به اعمار و ترمیم مکتب های شان اقدام نموده است.
پیش از این جنبش عدالت خواهی تاجیکان و پشتون های بامیان ایجاد ولسوالی غندک وجلمیش را طی تظاهرات های متعدد خواستار شده بودند، و از حکومت مرکزی خواستار نهایی شدن روند ایجاد ولسوالی یاد شده از جانب حکومت مرکزی شدند.

عبدالعالم بختیار از فعالان جنبش عدالت خواهی وضعیت اسفبار معارف را نگران کننده خوانده و حکومت محلی را عامل سیاست های حذفی عنوان نموده، از حکومت مرکزی خواست این روند را متوقف کند.

۲۰۱۷۰۹۱۹_۱۲۲۷۲۰
شکایت نامه مسوولان مکاتب و مدارس از تبعیض و تلاش های غیر مسئولانه نسبت به معارف غندک .

عبیدالله بارکزی که در راس یک هیئات حقیقت یاب ۲۲ نفری پس از تظاهرات ۹عقرب۱۳۹۴ به بامیان سفر نمود و در مورد گفته است که توسط تیم حزب آقای کریم خلیلی فراتر ازظلم بالای تاجیک ها و پشتون ها کفر شده است. او حجم جنایت های انجام را شده بسیار وسیع عنوان نموده است.

سیغان اولین ولسوالی صلح؛ بی آب و در حسرت بازسازی

صفی الله راسخیار
سیغان اولین ولسوالی صلح در سطح کل افغانستان است. سیغان یکی ولسوالی های بامیان که جمعیت عمدتا تاجیک و بخشی هزاره دارد. مردم از انکشاف نامتوازن به شدت اعتراض دارند، کوتل آقرباط میان سیغان و مرکز بامیان موقعیت دارد. سرک سیغان الی شهر بامیان خامه بوده و عبور و مرور آز آن با دشواری های همراه است.
جنبش عدالت خواهی تاجیکان و پشتون های بامیان پیش از این بارها نبست به اعمار نشدن بند آب سیغان و انکشاف نامتوازن اعتراضات گسترده ای را راه اندازی نموده بودند.

FB_IMG_1505658661239
سرک سیغان که سیل آب آنرا منهدم و راه را مسدود نموده است

خشک آبی عمده ترین مشکل مردم و عامل کوچ های دسته جمعی به دلیل تبعیض بوده است؛ زراعت مهمترین منبع در آمد اقتصادی مردم سیغان را تشکیل می دهد.
محی الدین فرهمند مسوول جنبش عدالت خواهی مهمترین عامل انکشاف نامتوازن را سیاست تبعیض آمیز و حذف قومی حکومت محلی میداند و از حکومت مرکزی می خواهد به اعتراضات مردم گوش فرا داده، از جنایت ضد بشری در بامیان جلوگیری کند.

img_1486674871929
پیش تر در سال ۲۰۱۶ مجمع جنوب آسیا(South Asia Collective(طی گزارشی وضعیت اسفبار تاجیکان بامیان پاکسازی قومی عنوان نموده است.

حکومت نسبت به نشنیدن اعتراضات مردمی مورد انتقاد گزارش های بین المللی قرار دارد.

وزارت شهرسازی پس از اعتراص های جنبش عدالت خواهی ماستر پلان بامیان را تعدیل می کند.

به تازگی وزارت شهرسازی افغانستان اعلان کرده است که در ماستر پلان قبلی شهر بامیان تغییر و تعدیل می آورد. سید سعادت منصور نادری وزیر شهر سازی و مسکن در نشستی مشترک میان تیم متخصصان دانشگاه فلورانس ایتالیا، بخش فرهنگی یونسکو و انجینران شهرسازی گفت: ماستر پلان ولایت بامیان را بر اساس بررسی های تازه آماده می شود.

از سه سال بدین سو موج گسترده ای از تظاهرات ها و اعتراض های جنبش عدالت خواهی تاجیکان و پشتون های بامیان در قبال سیاست حذف قومی و نقض گسترده حقوق بشری توسط حکومت محلی در بامیان انجام گرفته است.

یکی از مهمترین خواست و موضوع اعتراض ها تغییر و تعدیل ماستر پلان موجوده بامیان زیر نام ساحه های سبز و سرخ و ایجاد ممانعت از تصرف تجاری و استفاده از زمین های مردم تاجیک و پشتون شهر بامیان بوده است. محی الدین فرهمند ضمن تاکید بر پایان سیاست حذف قومی از حکومت مرکزی خواست تا تعدیل و تغییر عادلانه و در جهت حفظ زندگی مردم بومی بامیان باشد، نه در مسیر حذف و نقض حقوق مردم، او اظهار امیدواری کرد که بررسی های هیئات حقیقت یاب بامیان و متخصصان خارجی کمکی برای تحقق عدالت و انکشاف عادلانه کند.

IMG_20170429_115917
گفتگو با متخصصان ایتالیایی و یونسکو پیرامون پیامد های حذفی ماستر پلان در قبال شهروندان بومی بامیان

پیش از این متخصصان از دانشگاه فلورانس به شمول مهندس توبیکیس، مسوول بخش فرهنگ یونسکو مسانوری نگاوکا و وزارت اطلاعات و فرهنگ به شمول نورآغا نوری ریس باستان شناسی و عبدالاحد عباسی رئیس آبدات تاریخی از شهروندان بامیان دیدار های نزدیک داشته است. مردم عمدتا این ماستر پلان وسیله حذف قومی مردم بومی شهر بامیان توسط حکومت محلی عنوان نمودند و از ممانعت های غیر قانونی حکومت محلی شکایت نمودند. آنان از عدم اجازه انتفاع اقتصادی و خانه سازی به شکل تبعیض آمیز آن انتقاد نمودند.

received_1030020090415299
یکی از خواست های مهم معترضان تعدیل ماستر پلان بامیان بوده است

مسانوری نگاوکا در پاسخ به مردم اظهار داشتند که یونسکو وظیفه دارد تا مردم بومی را با فرهنگ و زندگی شان حفظ نماید. جنبش عدالت خواهی شکایت نامه ای پنج ماده را با تایید شوراهای مردمی به این هیئات متخصصان نیز سپرده بودند.

۲۰۱۷۰۹۱۶_۱۶۱۸۵۷
دادخواستی پنج ماده ای جنبش عدالت خواهی و شوراهای مردمی

مسول جنبش عدالت خواهی: ما برای دستیابی به عدالت و برابری در بامیان اعتراض های جهانی و بین المللی را آغاز می نماییم.

هزاران شهروند با اشتراک در نماز عید در عیدگاه عدالت طی همایش بزرگ انجام پذیرفت. در این همایش سخنرانان هریک نصیر احمد جاهد، مولوی محمد ظاهر رسولی رئیس شورای علمای اهل سنت بامیان، وزیر احمد ستیز، فعال مدنی،  آصف مبلغ معاون ولایت بامیان، محی الدین فرهمند، مسول جنبش عدالت خواهی و مولوی محمد آصف برهانی، عالم دین به سخنرانی پرداخته تاکید به پاسخگویی حکومت محلی، وحدت امت اسلامی و شعائر اسلامی نمودند.

آصف مبلغ مردم را به همکاری با حکومت محلی فراخواند و وعده داد تا برای شنیدن خواست های مردم خود را مسول می داند.

۲۰۱۷۰۹۰۶_۱۹۱۶۴۴
فرهمند: دادخواهی های ما در سطح جهانی گسترده خواهد شد.

محی الدین فرهمند مسوول جنبش عدالت خواهی تاجیکان و پشتون های بامیان ضمن تبریکی به انتقاد از نقض گسترده حقوق بشری در بامیان پرداخته و افزودند که حکومت مرکزی و محلی به اعتراض ها و خواست مردم برای پایان سیاست حذف قومی و رفع تبعیض در بامیان لبیک گفته، اصل های حکومت داری اسلامی چون عدالت گستری، وحدت امت، ارائه خدمات برابر، مشروعیت مردمی و خرد و دانش محوری را عملی نماید. مسول جنبش عدالت خواهی افزود که ما برای دستیابی به عدالت و برابری در بامیان اعتراض های جهانی و بین المللی را آغاز می نماییم.
به پیش تا عدالت!

فرهمند: جنبش عدالت خواهی تاجیکان و پشتون های بامیان خواستار ایجاد دوباره ولسوالی غندک وجلمشت بامیان است.

توفیق الله حبیبی
پس از اعتراض گسترده برای عدالت محلی و پایان حذف قومی در بامیان به تاریخ۹/۹/۱۳۹۴ هیئات حقیقت یاب به بامیان سفر نمودند، هیئات بر اساس خواست جنبش عدالت خواهی و مردم فیصله به ایجاد مجدد واحد اداری تازه جدا از ولسوالی شیبر نمود.

عبیدالله بارکزی رییس این هییات تیم کریم خلیلی را عامل جنایت و نابودی اقوام تاجیک و پشتون بامیان عنوان نمودند. این هییات در فیصله نامه شماره ۱۹۳۰ ایجاد دوباره ولسوالی غندک و جلمشت را به نهادهای مربوطه مسوولیت داد.

collage_temp
عبیدالله بارکزی رییس هییات:در بامیان بالای تاجیکها و پشتونها ظلم که چه، کفر شده است

محی الدین فرهمند مسوول جنبش عدالت خواهی که مدیریت اعتراض ها را به عهده دارد می گوید:جنبش عدالت خواهی تاجیکان و پشتون های بامیان خواستار ایجاد دوباره ولسوالی غندک وجلمشت بامیان است. او حکومت وحدت ملی را هشدار می دهد که در صورت بی توجهی به این خواست و‌سایر خواست مردم اعتراض های گسترده تری را راه اندازی خواهد نمود.

received_1030020177081957
محی الدین فرهمند، تظاهرات جنبش عدالت خواهی تاجیکان و پشتون های بامیان در بلخ

پس از آن در تمام تظاهرات ها و نشست های اعتراضی و خبری جنبش عدالت خواهی تاکید به عملی شدن آن نموده است. کارهای عملیاتی آن از ارگانهای محل و بامیان در جریان و قسما تکمیل گردیده است.

به تاریخ۵/۳/۱۳۹۵ محمد همایون فروتن در تظاهرات جنبش عدالت  خواهی در بلخ حکومت وحدت ملی را از بابت بی توجهی انتقاد نموده گفت: ما تا تحقق خواست های مان لحظه ی خاموش نمی مانیم و حقوق خود را می خواهیم.

FB_IMG_1503123321560
مکتوب که بر اساس فیصله هییات حقیقت یاب برای طی مراحل ولسوالی دوباره ایجاد غندک و‌جلمشت به ولایت بامیان فرستاده شده است.

شکیب بامیانی یکی از فعالان عدالت خواهی تاکید دارد که کارهای عمده اداری آن به پایه اکمال رسیده است، حالا حکومت مرکزی باید تصمیم خود را نهایی کند.
مردم بار دیگر از حکومت مرکزی جدا می خواهند تا روند ایجاد ولسوالی تازه را هر چه زود تر عملی و نهایی نماید.