فرهمند: جنبش عدالت خواهی تاجیکان و پشتون های بامیان خواستار ایجاد دوباره ولسوالی غندک وجلمشت بامیان است.

توفیق الله حبیبی
پس از اعتراض گسترده برای عدالت محلی و پایان حذف قومی در بامیان به تاریخ۹/۹/۱۳۹۴ هیئات حقیقت یاب به بامیان سفر نمودند، هیئات بر اساس خواست جنبش عدالت خواهی و مردم فیصله به ایجاد مجدد واحد اداری تازه جدا از ولسوالی شیبر نمود.

عبیدالله بارکزی رییس این هییات تیم کریم خلیلی را عامل جنایت و نابودی اقوام تاجیک و پشتون بامیان عنوان نمودند. این هییات در فیصله نامه شماره ۱۹۳۰ ایجاد دوباره ولسوالی غندک و جلمشت را به نهادهای مربوطه مسوولیت داد.

collage_temp
عبیدالله بارکزی رییس هییات:در بامیان بالای تاجیکها و پشتونها ظلم که چه، کفر شده است

محی الدین فرهمند مسوول جنبش عدالت خواهی که مدیریت اعتراض ها را به عهده دارد می گوید:جنبش عدالت خواهی تاجیکان و پشتون های بامیان خواستار ایجاد دوباره ولسوالی غندک وجلمشت بامیان است. او حکومت وحدت ملی را هشدار می دهد که در صورت بی توجهی به این خواست و‌سایر خواست مردم اعتراض های گسترده تری را راه اندازی خواهد نمود.

received_1030020177081957
محی الدین فرهمند، تظاهرات جنبش عدالت خواهی تاجیکان و پشتون های بامیان در بلخ

پس از آن در تمام تظاهرات ها و نشست های اعتراضی و خبری جنبش عدالت خواهی تاکید به عملی شدن آن نموده است. کارهای عملیاتی آن از ارگانهای محل و بامیان در جریان و قسما تکمیل گردیده است.

به تاریخ۵/۳/۱۳۹۵ محمد همایون فروتن در تظاهرات جنبش عدالت  خواهی در بلخ حکومت وحدت ملی را از بابت بی توجهی انتقاد نموده گفت: ما تا تحقق خواست های مان لحظه ی خاموش نمی مانیم و حقوق خود را می خواهیم.

FB_IMG_1503123321560
مکتوب که بر اساس فیصله هییات حقیقت یاب برای طی مراحل ولسوالی دوباره ایجاد غندک و‌جلمشت به ولایت بامیان فرستاده شده است.

شکیب بامیانی یکی از فعالان عدالت خواهی تاکید دارد که کارهای عمده اداری آن به پایه اکمال رسیده است، حالا حکومت مرکزی باید تصمیم خود را نهایی کند.
مردم بار دیگر از حکومت مرکزی جدا می خواهند تا روند ایجاد ولسوالی تازه را هر چه زود تر عملی و نهایی نماید.

جنبش عدالت خواهی؛ از بن بست دهی سیاست حذف تا پاسداری حقوق بشر

به مناسب سومین سالروز پایه ریزی جنبش عدالت خواهی

گزارش: محمد نور سالار
همه جا روایت های تلخی از ستم و تبعیض اعمال شده بر کتله بزرگ از شهروندان تاجیک و پشتون ولسوالی/شهرستان های مرکز، سیغان، کهمرد و شیبر(غندک وجلمیش) در میان مردم تکرار می شد. مردم از دوام سیاست دیگر ستیزی و ناقض حقوق بشری حکومت گران محلی بامیان به ستوه آمده بودند. به تاریخ ۱۲/۲/۱۳۹۴ حدود دوسال قبل جمعی کثیری از نخبگان فرهنگی، بزرگان قومی و جهادی با جوانان رسالت مند گردهمایی مشورتی بزرگ تاجیکان بامیان را ساماندهی نمودند که همه اجماع برای مبارزه عدالت و برابری در بامیان را داشتند. این همان زایش جنبش عدالت خواهی تاجیکان و پشتون های بامیان است. در خلال دوسال گذشته جنبش دست به راه اندازی برنامه های عدالت طلبانه زیر زده و دارای دست آوردهای مهمی تاریخ سازی می باشد که به قول عمر راوی یکی از مبارزان پاک اندیش عدالت طلبی در کشور« جنبشی که مسیر تاریخ برای یک ملت را دگرگون کرده است».

عدالت خواعی
سخنرانی نقیب الله سیغانی در همایش مشورتی

بسیج مردمی

در این بخش جنبش با دیدارهای جداگانه و متواتر از شهروندان کوچانیده شده بامیان در بلخ، بغلان، کابل و قندوز با تعداد حدود ۱۲۰۰۰ شهروندان دیدار های مستقیم داشته است. در بامیان و شهرستان های آن هماهنگی مداوم و شبکه ای را ایجاد نموده است که در حقیقت از ۷۰٪ بی عدالتی و برنامه های اعمالی تبعیض آمیز با استفاده از همین شبکه و هماهنگی اطلاع رسانی و دادخواهی به موقع انجام داده است.

FB_IMG_1471073058889
عیدگاه عدالت-تی بوتی:آگاهی دهی و بسیج مردمی

اطلاع رسانی دادخواهانه
جنبش از ۹۶ مورد جدی از ظلم و برنامه های حذفی به موقع اطلاع رسانی نموده و تقریبا تمامی ستمگری های حکومت گران محلی و تیم حاکم را دادخواهی نموده است. دادخواهی ها در ۱۳شبکه تلویزونی از جمله طلوع نیو، آریانا نیوز، نور، نورین، میترا و خورشید و ۱۲ روزنامه و هفته نامه مانند ماندگار، انیس، آرمان ملی و رستاخیز و بیشتر از هراز کاربر فیسبوک پوشش دهی داشته است.

FB_IMG_1479147830510
جرگه آزاد/بی بی سی و تلویزون ملی:بازتاب تبعیض سازمانمند در جریان برنامه

مستند سازی

جنبش تقریبا در این دوسال ۶۵٪ اعمال ظالمانه تیم حکومت محلی از جمله لت و کوب کسبه کاران، صاحبان زمین، اخراج کارمندان و فساد اداری توام با نیت حذفی حکومت محلی را مستند سازی نموده است. به تازگی گروهی از پژوهشگران دست به جمع آوری و دسته بندی آن در قالب کتاب تحقیقی نیز پرداخته است.

FB_IMG_1469956227133
مستندی از خشونت پولیس به دستور والی بامیان به کسبه کاران،۱۰اسد۱۳۹۵

حقیقت یابی ملی و بین المللی
در جریان فعالیت جنبش یک هییات حقیقت یاب پس از تظاهرات۹/۹/۱۳۹۴ در پیش شورای ملی پایش به بامیان کشیده شده است که طی گزارش معتبر و بررسی تخنیکی و همه جانبه ۲۲عضو اعزامی آن در بامیان از شورای ملی و سایر وزارت خانه و نهادهای حکومت مرکزی به ریاست عبیدالله بارکزی ضمن تایید حذف و پاکسازی قومی و بی عدالتی سازمانه یافته و گسترده از محمد کریم خلیلی به عنوان دست پشت این ستمگری ها پرده برداشته شد.

collage_temp
عبیدالله بارکزی رییس هییات:در بامیان بالای تاجیکها و پشتونها ظلم که چه، کفر شده است

نهاد بین المللی SOUTH ASIA COLLECTIVE نیز طی گزارشی معتبر در سطح ۱۱ کشور جنوب آسیا این پاکسازی قومی را جنایت ضد حقوق بشری و پاکسازی جغرافیایی توصیف کرده است.

received_1167013010049339
گزارش معتبر بین المللی که ضمن تایید بی عدالتی از نقض گسترده حقوق بشری شهروندان تاجیک و پشتون در بامیان روایت می کند

اعتراض ها
جنبش عدالت خواهی در سازماندهی ۵ تظاهرات در بامیان، کابل و مزارشریف، ۴نشست خبری دادخواهی در کابل و بامیان، ۶گردهمایی اعتراضی و عدالت خواهی، ۱اعتصاب غذایی و فرستادن ۴۹نامه به نهادهای ملی و بین المللی حقوق بشری، نمایندگی های دیپلماتیک کشورها و نهادهای مردمی ایفای مسوولیت نموده است.

received_1030020160415292
گوشه ای از خیزش عدالت خواهی در شهر مزار شریف

دست آوردها
جنبش در کنار رسانیدن حقیقت پنهان در بامیان به جهانیان، در اصدار بیشتر از ۲۵۰صفحه مکتوب با فیصله ها از جانب حکومت مرکزی در قسمت تحقق عدالت بالای حکومت محلی بامیان شده که تقریبا همه آن از جانب حکومت محلی بامیان عمدا عملی نگردیده ، تلاش ورزیده است. شریک سازی چالش های حذفی ماستر پلان های فرهنگی و شهری بامیان با سازندگان آن و یونسکو و زمینه سازی تعدیل عادلانه آن، تولید فشار گسترده از مراجع ملی، بین المللی و مردمی بالای رهبری تیم حاکم محلی بامیان برای تعدیل سیاست های حذفی و خلق موج گسترده رو به رشد حق خواهی در میان مردم و جوانان نیز از دست آوردهای این حرکت بوده است.

FB_IMG_1453295119299
خادم حسین فطرت شاروال بامیان که پس اعتراض ها از فساد غصب زمین و تبعیض گری وی، برکنار شد

دشواری ها

محی الدین فرهمند رییس جنبش عدالت خواهی یک بار، عرش الاحمد مرادمسوول روابط حنبش و سایر عدالت خواهان چندین مورد از جانب حکومت محلی نیز بازداشت شده اند، تهدیدهای نیز متوجه جمع گسترده ای از فعالان عدالت خواهی بوده و می باشد.

FB_IMG_1487314854454
مردم پس از بدرقه ریس جنبش عدالت خواهی تا منزل ایشان لحظات پس از آزادی

دیدارها
جنبش عدالت خواهی همگام با مردم با۱۱رهبر سیاسی و مردمی از جمله عطامحمدنور، ضرار احمد عثمانی، استاد عبدالرب رسول سیاف، امیر اسماعیل خان، محمد علم ایزدیار، محمد عمر داوودزی و انجینر محمد خان، ۳۸نماینده مردم در مجلس از جمله مولوی نذیراحمد حنفی، حاجی داوود کلکانی، گل پاچا مجیدی، قاضی عبدالرحیم رهین، عبدالباقی ملکزاده و ابراهیم مکزاده، با ۹ نهاد مردمی و تعدادی شخصیت های سیاسی و فرهنگی دیدارهای عدالت خواهانه داشته است.

20170122_155621
جریان دیدار مردم با یکی از رهبران مطرح سیاسی افغانستان عطا محمد نور

اکنون با وجود چالش ها این جریان مردمی در دفاع از سنگر حق مردم و شکست تفکر و سیاست پاکسازی قومی در بامیان راهش را جدی و منظم تر ادامه خواهد داد و باور دارد که عدالت خواهی عبادت است و پاسداری از حقوق بشری شهروندان وجیبه انسانی می باشد.
به پیش تا عدالت!

حکومت محلی با ماستر پلان فرهنگی سبب حذف مردم بومی بامیان شده است

پس از این که ده ها اعتراض از جانب مردم در قبال رفتار ظالمانه حکومت محلی بامیان با استناد به ماسترپلان فرهنگی و دخالت یونسکو انجام گرفت. هییاتی برای دیدار با مردم بومی عمدتا تاجیک و پشتون بامیان وارد این ولایت شدند. در این دیدار ها که با حدود یک هزار شهروند دیدار انحام گرفته است، مسانوری نگاوکا ریس بخش فرهنگ یونسکو، پروفیسور جی هاینسم و انجینر توبیکیس سازندگان ماسترپلان از دانشگاه آخن آلمان همراه با نورآغا نوری ریس باستان شناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ و عبدالاحد عباسی ریس آبدات تاریخی این وزارت حضور داشتند.
مالک خان یکی از مویسفیدان قریه تاجیک گفت: « ما حق زمین، حق مالکیت ما رانداریم، خانه ساخته نمی توانیم، بسیار مشکلات داریم»
محمد شاه خطاب به ریس یونسکو: « ما کجا برویم، حکومت هر روز به نام ساحه یونسکو مانع کار و زندگی مردم بالای زمین های شان می شود، آیا شما می خواهید مردم اصیل بامیان را گم کنید؟»
کمال الدین می گوید: « وقتی ماستر پلان مردم را از سرزمین شان گم کند و همه روزه آله دست حکومت محلی جهت فرار مردم شود، ما به کجا مراجعه کنیم.

image-0-02-03-1a20642eb3327f9b1d8e99a5be9e9c31614e931600b3faf5af6debebabba2c9f-V
پروفیسور جی هاینسم هنگام شنیدن چالش ها و پیامدهای حذفی ماستر پلان،جگره خیل

عرش الاحمد مراد در پرسشی از وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: « وقتی حکومت مرکزی هییات حقیقت یاب به رهبری بارکزی صاحب به مردم اجازه خانه سازی، به مردم اجازه دکان و تجارت داده چرا حکومت بامیان مخالفت دارد؟ مردم چه کنند»
شکیب احمد بامیانی این ماستر پلان را وسیله حذف مردم بومی و غصب ملکیت مردم توسط حکومت محلی می داند.
محی الدین فرهمند مسوول جنبش عدالت خواهی تاجیکان و پشتون های بامیان ضمن تایید مشکلات مردم می افزاید که حکومت محلی به نام یونسکو و ماستر پلان برنامه حذف قومی در بامیان را دنبال می کند. با استفاده از آن حکومت محلی ده ها مورد حقوق بشری مردم را صریحا نقض کرده است. او افزود که یک طرح پنج ماده ای را به این هییات شریک ساخته تا با تحقق عدالت و حفظ حقوق بشری مردم بومی بامیان برنامه حذف نیز متوقف گردد.

IMG_20170429_115917
اعضای جنبش عدالت خواهی در حال گفتگو با سازندگان ماستر پلان و ریس فرهنگ یونسکو

اما در پاسخ به همه ای این مشکلات آقای نگاوکا می گوید، زمین های بامیان متعلق به مردم بامیان است، یونسکو هیچ حقی ندارد. آقای هاینسم ضمن تایید مشکلات وعده داد تا راه حل مشلات را جستجو کند.
بسم الله الرحمن الرحیم
ورقه دادخواستی مردم بومی شهر بامیان(تاجیکان و پشتون‌ها)
به حضور هیئات اعزامی ملی و بین المللی که جهت بازنگری ماسترپلان فرهنگی و شهری بامیان عازم این ولایت شده اند
ما مردم بومی بامیان طی بالاتر از دو دهه گذشته در ابعاد مختلف مورد تبعیض و بی عدالتی گسترده برای حذف سیستماتیک قرار گرفته ایم که طی جریان عدالت خواهی بیشتر از بیست بار تظاهرات و اعتراض نموده ایم. اکنون در مورد ماسترپلان فرهنگی و شهری فعلی برای تحقق عدالت و بقای تمام اراضی، حقوق و هویت خویش شامل قریه های نوآباد کوچی ها(پشتون‌ها)، تی بتی، بازار قدیم، غریب آباد، داوودی، جگره‌خیل، ملایان، قلعه غَمَی، سنگ اوچ، تاجیک، جوی شهر، جرستوغی(ضحاک)، توپچی و ککرک لالاخیل درین ماسترپلان شامل کور زون(Core zone) و بفر زون(‌Buffer Zone) قرار گرفته از مقام های ذیصلاح ملی و بین المللی به خصوص یونیسکو خواستار تحقق خواستهای زیر هستیم:
از اینکه استملاک مالکیت ها در قریه های یاد شده زیر نام ماسترپلان فرهنگی و شهری سبب حذف و پاکسازی قومی و کتلوی میگردد که از جمله پلان های سیاسی تیم حاکم در قبال ما میباشد. این برنامه خلاف تمام موازین بین المللی و حقوق بشری میباشد، ما مردم بومی بامیان تا آخرین رمق حیات از ملکیت خود دفاع نموده چنانچه دفاع از ملکیت حق مشروع همۀ ملت‌هاست و مخالف استملاک آن هستیم، زیرا استملاک هر جریب زمین سبب حذف پنج فامیل میگردد
در مناطق یاد شده برای مردم اجازه خانه سازی حتی با معیارهای فرهنگی داده نمیشود، در حالیکه برای مربوطین تیم حاکم به رهبری کریم خلیلی ممانعت از جانب حکومت محلی انجام نمیگیرد. ما خواستار ختم این ممنوعیت غیر قانونی میباشیم
از اینکه بیشتر از هفتاد فیصد مردم بومی اقوام عارض بر اثر سه دهه جنگ داخلی که یک طرف آن تیم حاکم محلی بوده و به ولایات مختلف بیجا شده اند؛ در حالت بدی قرار دارند، برای اسکان دوباره آنها با توجه به مشکل های ایجاد شده خواستار در نظر گرفتن ساحات اختصاصی انکشافی در حریم قریه های یاد شده میباشیم
ملیت های بزرگ که درین وادی دارای ملکیت شخصی هستند و حکومت با استفاده از نام ساحات نونیسکو نمیگذارد از زمین های خویش استفاده اقتصادی نمایند که این ممانعت سبب حذف اقتصادی مردم گردیده است، بناءً خواستار اجازه انتفاع و بهره برداری اقتصادی( تجارتی) از ملکیت های خویش میباشیم.
بازار و سرای‌های قدیم بامیان که تخریب نموده اند مرجع اقتصادی برای جمع از مردم بومی بامیان بوده است، بناءً خواهان همکاری جدی در قسمت ساخت و ساز آن جهت رفع نیازمندی های توریزم با معیار های فرهنگی میباشیم.
۷/۲/۱۳۹۶

عدالت درد دارد!

محمد نور سالار
افغانستان کشوری است که ساکنین آنرا اقوام مختلف تشکیل میدهد.
که هر قوم در ساحه ی جغرافیایی این کشور مسکن گزین شده در یک ساحه یک قوم و در ساحه دیگر قوم دیگری از لحاظ تعداد حد اکثریت است. اما چیزیکه بسیار درد آور است بی عدالتی و نا برابری در برابر اقلیت ها است. عدالت و عدالت خواهی در این کشور شعار های است که هیچگاه جامه عمل نپوشید. و منحیث یک شعار باقی ماند. رهبران این خطه از اقلیت ها منحیث چوب سوخت و سیاهی لشکر استفاده کرده و تا کنون هیچ گروهی و هیچ رهبری به مشکل آنها رسیدگی نکرده بلکه از آنها منحیث ابزار در رسیدن به قدرت سود بردند.
یکی از مثالهای عمده این بی عدالتی در آستان بامیان است که توسط یک گروه خاص این بی عدالتی به شکل بسیار فجیع بالای اقوام دیگر اعمال میشود.
ساکنین آستان بامیان را چهار قوم تشکیل می دهد.
۱ – هزاره %۵۰
۲- تاجیک %۴۰
۳-سادات %۸
۴- پشتون %۲
بزرگترین بی عدالتی در آستان بامیان بالای دو قوم (تاجیک و پشتون) اعمال میشود.
این بی عدالتی به بخش های مختلف صورت میگرد.
۱- حذف سیاسی
۲- حذف جغرافیای
۳-حذف اقتصادی

۴- حذف هویتی
این چهار عنصر عمده است که ازجانب یک گروه و باند مافیایی با برنامه های بسیار دقیق به طور منظم ریخته شده و از سوی اشخاص تربیت شده این باند بالای مردم به شکل بسیار بی رحمانه تطبیق میشود که تا هنوز جریان دارد.
در این اواخر یک جنبش عدالت خواهی به رهبری استاد محی الدین فرهمند ایجاد شده که اهداف این جنبش حاکم ساختن عدالت وبرابری و زدودن تفوق جوی و برتری طلبی در جامعه است.

img_1486674871929
استاد محی الدین فرهمند، در جریان نشست خبری عدالت خواهی

فرهمند یکی از جوان های شجاع و مبارز است که برای تحقق این اهداف به صد ها مشکل دچار شده و آن باند مافیای از هیچ نو توطیه و دسیسه برای صدمه رساندن به این مرد مبارز دریغ نکردند.
برای رسیدن به عدالت اجتماعی می رزمیم تا آخرین رمق حیات.

پشتیبانی مردم‌بامیان از روند مذاکرات استاد عطا محمد نور

در این دیدار علما، بزرگان جهادی، جوانان و بزرگان قوم از ولسوالی های مرکز، شیبر، کهمرد و سیغان ولایت بامیان از روند گفتگو‌های استاد عطا محمد نور با ارگ پشتیبانی نمودند و خواستار توجه جدی ایشان به حقوق شهروندان تاجیک تبار ولایت بامیان در روند مذاکرات شدند.
در نخست قاری شبیر احمد با تلاوت قرآن کریم نشست را آغاز نمودند، سپس استاد محی الدین فرهمند به معرفی جمع پرداختند و هدف نشست را باز گو نمود.

20170122_155621
استاد محی الدین فرهمند با رییس اجرایی جمعیت اسلامی استاد عطا محمد نور

مولوی عزت الله خیر خواه رییس شورای اخوت اسلامی بامیان به سخنرانی پرداختند که تاکید روی تحقق عدالت در سایه وحدت مردم بامیان نمودند.
قومندان خانجان از فرماندهان جهادی به مواردی از بی عدالتی ها در بامیان پرداخته و از استاد خواستند تا برای تحقق عدالت و روند حذف قومی در آن‌ولایت توجه جدی نمایند.

image-0-02-05-8e1813bf124cc1a78150b4288b358fd76e365db93502e40bc0927ee11489ab4f-v
بزرگان قوم، فرماندهان جهادی و جوانان تاجیک تبار ولایت بامیان

مولوی عبدالرازق واقف به نمایندگی از مردم قاطع از روند مذاکرات ایشان اعلان پشتیبانی نمودند و وضعیت شهروندان تاجیک بامیان به تشریح گرفتند.
وزیراحمد ستیز به نمایندگی از جوانان به مشکلات موجود در بامیان توجه ایشان را خواستار گردیدند و از پشتیبانی استاد از مردم بامیان قدردانی نمودند.
استاد عطا محمد نور در نخست از حضور و پشتیبانی مردم قدردانی نموده، مردم را به همبستگی تشویق نمودند. ایشان حمایت قاطع شان را از مواضع حق طلبانه مردم بامیان اعلان داشته و به مردم اطمینان دادند که از حقوق آنان مانند گذشته ها پاسداری خواهند نمود.

fb_img_1485238840289
 اهدای مدال قلم «دانش و سازندگی» به استاد عطا محمد نور 

در نهایت مدال قلم« دانش و سازندگی» را قومندان عالم جلمیشگی و قومندان جانگل به استاد به نمایندگی از مردم تفویض نمودند. نشست با دعای مولوی داوود ختم گردید.

استاد عطا محمد نور و رسالت احیای اقتدار مردمی

محی الدین فرهمند
نگاه مردم عام روایت گر پنهان ترین لایه های واقعیت سیاست امروز می باشد. همه جا شکایت از بازی سست و کم توان ریاست اجرایی دارند. آنچه امروز از همه بیشتر در گفتگو های عادی مردم تا محافل سیاسی به آن پرداخته می شود، موضوع آغاز مذاکرات رییس اجرایی جمعیت اسلامی و رییس جمهوری حکومت وحدت ملی است.این که همه نگاه ها به این گفتگو ها دوخته شده است، ناشی از اهمیت بلنداین گفتگو ها است، بخشی آن ناشی از نیازمندی شدید به تغییر معادله افول قدرت مردم ماست.

fb_img_1483182272610
همایش پشتیبانی شهروندان تاجیک بامیان از عطامحمد نور

استاد عطا محمد نور، نگاه فراگیر مثبت و عدالت طلبانه به همه مردم افغانستان دارد، چنانچه پشتیبانی گرم و گسترده مردم از بامیان تا پنجشیر نشاندهنده ای این حقیقت است. نفوذ و محبوبیت فراگیر برای ایشان یک نقطه قوت در گفتگوها می باشد، از سوی هم با آغاز گفتگوهای ایشان، جنب و جوش ها و نشست های سران حزب جمعیت اسلامی یکی از پیامدهای مثبت اقدام استاد عطا برای گرفتن حقوق مردم خویش در معادله قدرت می باشد.

fb_img_1479015454227
با توجه به این که رسالت سنگین احیای اقتدار مردمش را به شانه می کشد، برماست تا از وی و برنامه های سازنده وی پشتیبانی نمایم و با نقدهای سازنده روند این گفتگوها را به سمت مطلوب مشترکا رهنمون نمایم.چنانچه نقدها به این گفتگوها، با محور های چون «سیاست انزوا سازی در مرکز» که کمک بزرگی در سیاست گزاری آینده استاد عطا محمد نور می تواند بازی کند، نقد«تعهد شکنی حکومت مرکزی» نیز ارگ را هشدار خواهد‌داد تا از این سیاست دست بردارد و استاد نیز با تکیه بر این نگرش می تواند ارگ را زیر فشار اخلاقی قرار دهد.

و اما، استاد عطامحمد نور تا اکنون  از آزمون روز گار پیروز به در آمده است،در بازی ها را به نفع و خیر مردمش، بازی را سمت و سو داده است. با مردم پیوند  نیکو‌داشته است که می تواند درد محرومیت مردم اش را از امین جان که به جرم دفاع از زمینش در بامیان زیرخاک‌شده بود، تا آرمان و خواست مجاهد نستوه کوهپایه های بدخشان و بلخ را خوب نمایندگی کند.

آمدن ایشان به کابل، فصل تازه ای از سیاست را در سرنوشت مردم باز خواهد نمود و بدون شک در تصمیم گیری ها همچنان استوار از حقوق مردمش دفاع خواهد نمود. زیرا، از سنگرهای داغ جهاد تا اکنون چنان آبدیده شده است که اکنون وزنه مهم سیاست افغانستان پنداشته می شود.

گزارش وضعیت اقلیت ها-آسیایی جنوبی: پاکسازی قومی در بامیان سازمانمند می باشد

بخشی از گزارش وضعیت اقلیتها- آسیای جنوبی در مورد وضعیت تاجیکان در بامیان
تهیه گزارش: در مجمع کشورهای جنوب آسیا-به تایید و‌زیر نظر احمد شاهد نمایده خاص سازمان ملل متحد در مورد آزادی بیان و عقیده
مسوول بخش افغانستان: دکتر عمر صدر

تاجیکان باشندگان بومی بامیان اند؛ همانگونه که در سایر نقاط کشور اند. آنها بیشتر در شهر بامیان و سه ولسوالی سیغان، کهمرد و شیبر زندگی می کنند. نزدیک به صد سال پیش، فیض محمد کاتب بامیان را رهایشگاه تاجیکان خوانده بود (کاتب، 1994، 138-139). نفوس تاجیکان بامیان به خاطر نبود یک سرشماری واحد، در اسناد رسمی و دیدگاه عامه کمتر نشان داده شده است. تاجیکان بامیان مدعی اند که آنها 40 درصد نفوس ولایت بامیان را می سازند (بامیکاپرسa2016).
جنگ داخلی در سالهای 90 منجر به تضعیف دولت شد که در نتیجه کشور به جزیره های قدرت تبدیل گردید. بامیان که در مرکز کشور موقعیت دارد، زیر ادارۀ حزب وحدت که یک حزب هزارگی بود، قرار گرفت. جنگ در بامیان سبب بیجا شدن تاجیکان و پشتونها و رفتن شان به ولایات و شهرهای همجوار گردید. در نتیجه این بیجاشدن ها، نفوس تاجیکان در بامیان به شدت تقلیل یافت. به گفتۀ محی الدین آشو فرهمند که یک فعال مدنی تاجیک است، شمار بیجاشدگان تاجیک بامیانی در کابل 3000، در بلخ 1500، در بغلان 1000 و در کندز 500 خانواده می باشد (اظهارات شخصی فرهمند نمایندۀ جنبش عدالتخواهی تاجیکان بامیان).
در شرایط پس از کنفرانس بن، تاجیکان ادعا دارند که به گونۀ سیستماتیک و سازمانیافته از فضای سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی بامیان در ده سال پسین زدوده شده اند. زمینهای شان توسط ادارۀ ولایتی غصب و یا توسط زورگویان محلی وفادار به کریم خلیلی معاون ادارۀ کرزی اشغال شده است (اخبار میترا، 2016). زمینهای اشغال شده در بامیان در ضحاک، سرخدر، توپچی، پیتاب لغمان، طبقسری، جگره خیل، زرگران، شهرک صفا، پشتۀ خواجه غار، سرخ قول، قلعۀ سید کمال الدین، سنگ چسپان، تپۀ جلال و بیدک، ریگشاد می باشد.

به خاطری که تاجیکان بامیان در طول سالها، قربانی تبعیض قومی بوده اند، به تاریخ اول می 2015 کنفرانسی را در کابل به راه انداختند. اشتراک کنندگان علیه تبعیض سازمانیافته و سیستماتیک در برابر تاجیکان در بامیان اعتراض کردند. به گفتۀ آنها، تاجیکان در بامیان با تبعیض و محرومیت اقتصادی، پاکسازی قومی، اشغال زمینهای شان و حاشیوی ساختن شان از نگاه سیاسی روبرو اند. آنها همچنان سوال انکشاف نامتعادل مناطق شان در بامیان را بلند کردند. برای بلند نگهداشتن صدای تاجیکان بامیان و دفاع از حقوق شان این کنفرانس جنبشی را زیر نام جنبش عدالتخواهی تاجیکان بامیان پایه گذاری کرد (اظهارات شخصی فرهمند، نمایندۀ جنبش عدالتخواهی تاجیکان بامیان).
به تاریخ 30 نومبر 2015، این جنبش تظاهراتی را در اعتراض بر تبعیض قومی، به حاشیه راندن و پاکسازی قومی تاجیکان بامیان به راه انداخت (مستوسیغانی1، 2015). نکات عمدۀ این تظاهرات از این قرار بود:
1. شهر کهنۀ بامیان (که اکثر باشندگان آن تاجیک اند) ویران گردیده و شهر نو روی زمینهای اشغال شدۀ تاجیکان بنا شده است. در حالی که تاجیکان هیچ سهمی در 2000 دکان و مغازه یی که روی زمینهای خودشان شاخته شده است، ندارند.
2. در چند سال گذشته، حکومت محلی و شهرداری بامیان تاجیکان را هدف قرار داده و به بهانۀ سیاست دروغین کمربند سرخ و سبز فرهنگی، به ویژه به تخریب خانه های شان پرداخته است. در حالی که چنین سیاستی در مورد غیرتاجیکها عملی نگردیده است.
3. معترضین گفتند، آنهایی که مسوول اشغال زمینهای تاجیکان در ساحات ضحاک تا سرخدر در شهر بامیان همانند توپچی، پیتاب لغمان، طبقسری، جگره خیل، زرگران، شهرک صافی، پشتۀ خواجه کهر، سرخ قول، قول سید کمال الدین، سنگ چسپان، تپۀ جلال و بیدک، ریگشاد می باشند، باید به محاکمه کشانده شوند.
4. ادارۀ محلی از پیاده شدن پروژه های انکشافی در شهرها و ولسوالی های تاجیکان ممانعت کرده است که سبب انکشاف نامتعادل در بامیان گردیده است. چنانچه آنها پیشنهاد کردند تا درۀ آجر در ولسوالی کهمرد باید پارک ملی اعلان گردد و یک بند در ولسوالی سیغان ساخته شود.
5. حکومت مرکزی باید زمینۀ انکشاف برابر و همه شمول را برای همه شهروندان بامیان فراهم کند.

به تاریخ 15 دسمبر 2015 حکومت مرکزی یک کمیسیون حقیقت یاب را به ریاست عبیدالله بارکزی عضو مجلس نمایندگان تعیین کرد تا این شکایات را مورد بررسی قرار بدهد. این کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارت انکشاف شهری، وزارت عدلیه، وزارت اطلاعات و فرهنگ، دفتر دادستان کل و ادارۀ مستقل ارگانهای محلی بود.

کمیسیون با 11000 نفر دیدار کرد، بیش از 700 شکایت از تاجیکان و پشتونهای بامیان به دست آورد و 21 کلیپ مستند را جمع آوری کرد. کمیسیون به تاریخ 5 جنوری 2016 تصمیم خود را به شورای ملی ارائه کرد. یافته های کمیسون تبعیض علیه تاجیکان و پشتونهای بامیان را تایید کرد که حاکی از به حاشیه رانده شدن و حذف سیستماتیک این ملیتها بوده است. زمینهای پشتونها و تاجیکان به صورت قانونی تملیک نگردیده بود بلکه این زمینها به بهانه های مختلف همانند گسترش کمربند سرخ و سبز فرهنگی به گونۀ غیرقانونی غصب گردیده بود. در برخی موارد، دفاتر ادارات محلی روی زمینهای غصب شده اعمار گردیده بود. موارد زیادی از اشغال غیرقانونی زمینهای تاجیکان توسط گروههای زورمندی که از سوی کریم خلیلی حمایت می شوند، وجود داشت که روی این زمینها به ساختن هوتل و شهرکهای رهایش پرداخته اند (بامیکاپرس، 2016b؛ فارسی، 2016).
به تاریخ 14 مارچ 2016، تاجیکان بامیان مظاهرۀ دیگری داشتند و ادعا کردند که دولت یافته های کمیسیون حقیقت یاب را مورد توجه قرار نداده است. آنها از حکومت مرکزی خواستند تا به پاکسازی قومی و سیاست حذف قومی علیه تاجیکان در بامیان پایان دهد (تاجیکان بامیان، 2016).
منبع: صص۷۶-۸۰، South Asia state of monitorring,Report 2016, Mapping the Therrain